Search
Euro
English

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

 1. Informacje o firmie

Sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem:聽http://sklep.lpfa.pl聽w dalszej cz臋艣ci regulaminu zwany Sklepem jest w艂asno艣ci膮 Fundacji Lech Pozna艅 Football Academy, 60-320 Pozna艅, ul. Bu艂garska 17, NIP: 7792424238, REGON: 302822808

Fundacja Lech Pozna艅 Football Academy zosta艂a wpisana do KRS pod numerem: 0000522738, zwana w dalszej cz臋艣ci regulaminu LPFA.

 1. Przyjmowanie zam贸wienia

Sk艂adanie zam贸wie艅 mo偶liwe jest 24 h/dob臋 poprzez system internetowy mieszcz膮cy si臋 pod adresem聽http://sklep.lpfa.pl聽LPFA zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 chwilowego wstrzymania Sklepu dla cel贸w konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

Korzystanie ze Sklepu przez Klienta b臋dzie mo偶liwe, tylko w przypadku spe艂nienia nastepuj膮cych wymaga艅 technicznych:

- przegl膮darki: Google Chrome, FireFox, Opera, Safari, Internet Explorer 8 lub wy偶szy,

- w艂膮czona obs艂uga cookies,

- w艂膮czona obs艂uga Javascript.

LPFA zastrzega, i偶 w przypadku niespe艂nienia powy偶szych wymaga艅 nie b臋dzie m贸g艂 umo偶liwi膰 Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym z艂o偶enia za po艣rednictwem Sklepu ani przeprowadzi膰 procedury zawarcia umowy, ani te偶 zrealizowa膰 zawartej umowy.

LPFA 艣wiadczy na rzecz Klient贸w nast臋puj膮ce us艂ugi drog膮 elektroniczn膮

- umo偶liwienie zawierania um贸w w Sklepie

- umo偶liwienie zak艂adania kont Klient贸w w Sklepie

- przesy艂anie zam贸wionej informacji handlowej dotycz膮cej towar贸w dost臋pnych w Sklepie.

Klient uprawniony jest w ka偶dym momencie do 偶膮dania zaprzestania 艣wiadczenia przez Football Academy us艂ug wskazanych powy偶ej.

Po z艂o偶eniu zam贸wienia kupuj膮cy w ci膮gu 24 godzin otrzyma e-mailem odpowied藕 potwierdzaj膮c膮 przyj臋cie zam贸wienie.

Sklep zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 telefonicznego potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupuj膮cego / odbiorcy przesy艂ki.

Sklep zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 anulowania zam贸wienia w przypadku braku mo偶liwo艣ci kontaktu z zamawiaj膮cym.

Osoba, kt贸ra uko艅czy艂a 13. rok 偶ycia a nie uko艅czy艂a 18. roku 偶ycia mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci. Zam贸wienia, w kt贸rych dane Klienta b臋d膮 nieprawdziwe lub niekompletne, nie b臋d膮 realizowane.

 1. Zmiana lub anulowanie zam贸wienia

Zmiana lub anulowanie zam贸wienia mo偶liwa jest do chwili otrzymania potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia lub p贸藕niej po akceptacji Football Academy.

Wprowadzenie zmian w zam贸wieniu mo偶liwe jest poprzez kontakt e- mailem:聽sklep@lpfa.pl, lub telefonicznie pod nr tel: 732 922 922.

 1. Ceny

Wszystkie ceny w Sklepie podane s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT (ceny brutto).

Ceny znajduj膮ce si臋 przy oferowanych produktach w chwili sk艂adania zam贸wienia s膮 wi膮偶膮ce i ostateczne. Ceny produkt贸w nie zawieraj膮 koszt贸w przesy艂ki. Prezentowane w serwisie ceny nie stanowi膮 oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 1. Faktury

Do ka偶dego zam贸wienia wystawiana jest Faktura VAT.

 1. Czas dostawy

Towar mo偶na odebra膰 osobi艣cie po wcze艣niejszych um贸wieniu terminu odbioru pod adresem:

LPFA Shop聽60-320 Pozna艅

W innym wypadku towar zostanie wys艂any do sk艂adaj膮cego zam贸wienie przesy艂k膮 kuriersk膮 za po艣rednictwem firmy FedEx.

Termin dostawy towaru okre艣lony jest ka偶dorazowo w karcie przedmiotu sprzeda偶y (鈥瀌ost臋pny鈥 lub 鈥瀗a zam贸wienie鈥. Je艣li towar okre艣lony jest jako 鈥瀌ost臋pny鈥 oznacza to, i偶 mo偶liwy jest on do odbioru lub wysy艂ki w ci膮gu 48h od momentu zaksi臋gowania wp艂aty na koncie Football Academy, nie wliczaj膮c terminu przygotowania nadruku je艣li klient tak膮 opcj臋 wybra艂. Je艣li towar okre艣lony jest jako 鈥瀗a zam贸wienie鈥 oznacza to, i偶 towar sprowadzony zostanie od producenta w najkr贸tszym mo偶liwym terminie. Bli偶sze okre艣lenie terminu 鈥瀗a zam贸wienie鈥 mo偶liwe jest po kontakcie z obs艂ug膮 Sklepu.

 1. Koszt dostawy

Koszt dostawy uzale偶niony jest od wagi zam贸wionego towaru. Koszt dostawy ponosi kupuj膮cy. Koszt dostawy okre艣lony jest ka偶dorazowo przy dokonywaniu zakup贸w w sklepie.

 1. Formy p艂atno艣ci

Podstawow膮 form膮 p艂atno艣ci za zam贸wienie jest op艂acenie faktury pro-forma wystawionej przez LPFA lub FA wys艂anej zamawiaj膮cemu e-mailem po z艂o偶eniu zam贸wienia za pomoc膮 przelewu bankowego. Dozwolona jest r贸wnie偶 p艂atno艣膰 przez system Przelewy24.

 1. Zwroty i reklamacje

Zwrotu towaru bez podania przyczyny mo偶na dokona膰 w ci膮gu 14 dni od daty odebrania przesy艂ki. Towar nie mo偶e by膰 u偶ywany i pozbawiony fabrycznego opakowania oraz metek lub w 偶aden inny spos贸b zniszczony. Zwroty nie dotycz膮 tzw. zam贸wie艅 personalizowanych tzn. z dedykowanymi nadrukami.

Zwrot towaru nast臋puje na koszt zamawiaj膮cego. Po otrzymaniu towaru w/w wymienionym stanie Football Academy zwraca zamawiaj膮cemu kwot臋, kt贸r膮 ten wp艂aci艂 za zwracany towar. Reklamacje towar贸w uszkodzonych z艂o偶one pisemnie rozpatrywane s膮 przez LPFAza po艣rednictwem e-maila:聽sklep@lpfa.pl

 1. Ochrona danych osobowych

LPFA jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu. Sk艂adaj膮c zam贸wienie w Sklepie Klient wyra偶a jednocze艣nie zgod臋 na przetwarzanie swoich danych do cel贸w marketingowych.

Dane osobowe s膮 chronione zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. .O ochronie danych osobowych" w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich osobom trzecim. Klient Sklepu ma prawo wgl膮du do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usuni臋cia. Usuni臋cie lub zmiana danych jest mo偶liwa po uprzednim za艂ogowaniu na swoje konto lub po kontakcie z administratorem Sklepu drog膮 mailow膮 na:聽sklep@lpfa.pl

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemo偶liwia zrealizowanie zam贸wienia.

Dane osobowe znajduj膮ce si臋 w bazie danych Sklepu nie s膮 przekazywane podmiotom nie uczestnicz膮cym w realizacji zam贸wienia.

 1. Zmiana regulaminu

LPFA zastrzega sobie prawo do zmiany tre艣ci niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

 1. Dane kontaktowe

LPFA Shop
ul. Bu艂garska 17
60-320 Pozna艅

Tel: +48聽732 922 922

NIP: 7792424238
Regon: 302822808

Nr konta: 56 1140 1788 0000 3332 8500 1020

POLITYKA PRYWATNO艢CI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENT脫W SKLEPU INTERNETOWEGO

- FUNDACJA LECH POZNA艃 FOOTBALL ACADEMY -

Dzia艂aj膮c na podstawie przepis贸w rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z聽2016聽r. Nr聽119, str. 1 z p贸藕n. zm., dalej RODO), informuje si臋, 偶e:

SPIS TRE艢CI:

 1. Dane Administratora danych osobowych
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Zakres podmiotowy Klauzuli 鈥 kogo dotyczy i spos贸b pozyskania danych
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 5. Odbiorcy danych
 6. Czas przechowania danych
 7. Prawo do sprzeciwu
 8. Rzetelno艣膰 i przejrzysto艣膰 przetwarzania - Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
 9. Profilowanie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Fundacja Lech Pozna艅 Football Academy聽z siedzib膮 w Pozna艅, ul. Bu艂garska 17, 60-320 Pozna艅, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000522738, NIP: 7792424238, REGON: 302822808, zwany dalej jako Administrator. Z Administratorem danych mo偶na skontaktowa膰 si臋 poprzez adres e-mail: biuro@lpfa.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 732 922 922 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Posiada Pani/Pan mo偶liwo艣膰 skontaktowania si臋 z powo艂anym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, pisz膮c na adres e-mail: iod@footballacademy.pl, b膮d藕 telefonicznie pod numerem tel.: 533322351.

3. Zakres podmiotowy i spos贸b pozyskania danych:

Pana/Pani dane osobowe zostaj膮 udost臋pnione Administratorowi bezpo艣rednio w trakcie procesu zak艂adania konta w sklepie internetowym lub sk艂adania zam贸wienia bez zak艂adania konta.

Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest niezb臋dne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Pani膮/Panem umowy, tj. w celu za艂o偶enia konta w sklepie i/lub dokonania zakupu. W celu zawarcia umowy dost臋pu do konta Administrator potrzebuje Pani/Pana adres e-mail, numer telefonu, imi臋 i nazwisko oraz adres do korespondencji, natomiast w celu realizacji zam贸wienia i dostarczenia zam贸wionego towaru potrzebuje Pani/Pana imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i e-mail. Je艣li nie poda Pani/Pan wy偶ej wskazanych danych, Administrator nie b臋dziemy m贸g艂 zawrze膰 z Pani膮/Panem umowy. Podanie przez Pani膮/Pana pozosta艂ych danych osobowych jest dobrowolne.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator mo偶e przetwarza膰 Pani/Pana dane osobowe w szczeg贸lno艣ci w聽nast臋puj膮cych celach:

1) w zwi膮zku z zawarciem pomi臋dzy Pani膮/Panem a Administratorem umowy, na podstawie kt贸rej za艂o偶y艂a Pani/ za艂o偶y艂 Pan konto w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora pod adresem www.fa-shop.pl, a dane b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

a) prawid艂owego wykonywania um贸w, w tym realizacji sk艂adanych przez Pana/Pani膮 zam贸wie艅,

b) korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮,

c) umo偶liwienia zarz膮dzania kontem w sklepie internetowym oraz umo偶liwienia wgl膮du w histori臋 zam贸wie艅,

d) umo偶liwienia dokonania zakup贸w w ramach sklepu,

e) umo偶liwienia dokonania p艂atno艣ci za dokonane zakupy,

2) podejmowania czynno艣ci zmierzaj膮cych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) wykonania um贸w sprzeda偶y produkt贸w lub 艣wiadczenia us艂ug oferowanych przez Administratora, a tak偶e w celu wykonywania wszelkich innych um贸w zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Administratora, gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania ww. um贸w, zlece艅, itp., a tak偶e udzielanie odpowiedzi i聽wyja艣nie艅 na Pa艅stwa pisma, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4) promocji i marketingu dzia艂alno艣ci sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, a tak偶e wszelkiej dzia艂alno艣ci sportowej i sprzeda偶owej oraz us艂ugowej prowadzonej przez Administratora, w tym w zakresie organizowania szk贸艂ek pi艂karskich, r贸偶nych form wypoczynku, a tak偶e w zakresie wynajmu obiekt贸w sportowych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) archiwalnych (dowodowych) b臋d膮cych realizacj膮 prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt贸w oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej dzia艂alno艣ci Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6) ewentualnych ustale艅, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, b臋d膮cych realizacj膮 prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7) w celach obj臋tych odr臋bnie wyra偶onymi przez Pani膮/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

8) w celu organizacji konkurs贸w i akcji marketingowych lub rabatowych w kt贸rych mo偶e Pani/Pan wzi膮膰 udzia艂 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

9) w celu zapewnienia obs艂ugi us艂ug p艂atniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

10) w celu realizacji innych obowi膮zk贸w lub uprawnie艅 wynikaj膮cych lub mog膮cych wynikn膮膰 dla Administratora i jego partner贸w w przepis贸w prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych

Administrator mo偶e przekaza膰 Pani/Pana dane osobowe do nast臋puj膮cych kategorii odbiorc贸w danych, w celach zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Administratora dla zapewnienia realizacji cel贸w przetwarzania danych osobowych: podmiotom odpowiedzialnym za realizacj臋 p艂atno艣ci za zam贸wienie, partnerom Administratora wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem w zakresie jego dzia艂alno艣ci, podmiotom organizuj膮cym konkursy lub akcje marketingowe i inne z udzia艂em klient贸w sklepu internetowego dostawcom us艂ug IT i oprogramowania, dostawcom towar贸w obj臋tych przedmiotem wsp贸艂pracy, podwykonawcom, operatorom pocztowym, poddostawcom, firmom ochroniarskim, transportowym i kurierskim, jak i innym firmom i podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem w zakresie zwi膮zanym z dzia艂alno艣ci膮 Administratora, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 ksi臋gowo-rachunkow膮, audytorsk膮 - przy czym takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy z Administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ponadto Pani/Pana dane mog膮 by膰 przekazane do pa艅stw trzecich w zwi膮zku z dzia艂aniami podejmowanymi na serwisach spo艂eczno艣ciowych oraz wykorzystaniem wtyczek i聽innych narz臋dzi pochodz膮cych z tych serwis贸w albo gdy odbiorca danych ma siedzib臋 w pa艅stwie trzecim.

6. Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez nast臋puj膮ce okresy:

1) przez okres funkcjonowania konta na portalu sklepu internetowego,

2) przez okres zmierzaj膮cy do zawarcia umowy, z艂o偶enia i przyj臋cia do realizacji zam贸wienia

3) przez okres wykonywania umowy sprzeda偶y, w tym przez okres realizacji przys艂uguj膮cych na jej podstawie roszcze艅 i do up艂ywu 12 miesi臋cy od ko艅ca okresu przedawnienia wszelkich roszcze艅 wynikaj膮cych lub mog膮cych wynikn膮膰 z przyj臋tej lub z艂o偶onej oferty albo zawartej przez strony umowy 鈥 dotyczy danych niezb臋dnych do zawarcia lub wykonywania umowy,

4) do czasu za偶膮dania przez osob臋 fizyczn膮, kt贸rej dane s膮 przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usuni臋cia jej danych osobowych z zasob贸w Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a tak偶e do czasu zg艂oszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) w ka偶dym przypadku 鈥 przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowi膮zk贸w lub uprawnie艅 wynikaj膮cych z tych przepis贸w i dochodzenia zw. z tym roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami,

6) dla cel贸w archiwalnych lub statystycznych 鈥 przez okres nie d艂u偶szy ni偶 10 lat po wyga艣ni臋ciu stosunku prawnego 艂膮cz膮cego Pani膮/Pana z Administratorem.

7. Prawo do sprzeciwu.聽

W zakresie, w jakim podstaw膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przes艂anka prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo gdy dane s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarza膰 Pani/Pana dane w tych celach, chyba 偶e Administrator b臋dzie w stanie wykaza膰, 偶e w stosunku do Pani/Pana danych istniej膮 dla Administratora wa偶ne prawnie uzasadnione podstawy, kt贸re s膮 nadrz臋dne wobec Pani/Pana interes贸w, praw i聽wolno艣ci lub Pani/Pana dane b臋d膮 niezb臋dne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅. Aby wykona膰 prawo do sprzeciwu, nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Administratorem i z艂o偶y膰 wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za po艣rednictwem poczty e-mail.

8. Rzetelno艣ci i przejrzysto艣膰 przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce uprawnienia:

1) Prawo dost臋pu do danych osobowych, prawo 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikaj膮cych z RODO;

2) W zakresie w jakim podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpo艣redni 鈥 prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;

3) W zakresie w jakim podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest zgoda 鈥 prawo cofni臋cia zgody. Wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofni臋ciem;

4) W zakresie w jakim dane s膮 przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;

5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

6) Podanie danych osobowych w zakresie w jakim s艂u偶膮 do zawarcia i wykonania umowy, jest niezb臋dne do ww. cel贸w, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy b臋dzie niemo偶liwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, kt贸rych przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, i偶 Administrator nie zrealizuje dzia艂a艅 wobec Pana/Pani, gdy te dzia艂ania uwarunkowane s膮 ww. zgod膮;

7) Administrator mo偶e podejmowa膰 decyzje o przetwarzaniu danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany, w tym w zakresie profilowania;

8) Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stwa nienale偶膮cego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (pa艅stwa trzeciego) lub organizacji mi臋dzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z us艂ug portali spo艂eczno艣ciowych lub serwis贸w (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).

9. Profilowanie

Administrator na potrzeby prezentowania Pani/Panu reklam, ofert lub promocji (rabat贸w), mo偶e w spos贸b zautomatyzowany analizowa膰 Pani/Pana preferencje na podstawie w szczeg贸lno艣ci cz臋stotliwo艣ci odwiedzania sklepu internetowego, przegl膮danych towar贸w, sk艂adanych zam贸wie艅, dokonywanych zwrot贸w, etc. i w ten spos贸b dostosowywa膰 do Pani/Pana zainteresowa艅, prezentowane reklamy i oferty oraz akcje marketingowe lub rabatowe. Pozwala to na lepsze zrozumienie Pani/Pana oczekiwa艅 oraz na dostosowanie si臋 do Pani/Pana potrzeb, nie wp艂ywaj膮c jednak istotnie na Pani/Pana decyzje. Dzi臋ki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powy偶sze dzia艂ania cz臋sto b臋d膮 wykonywane przez system w spos贸b zautomatyzowany, dzi臋ki czemu wysy艂ane tre艣ci b臋d膮 najbardziej aktualne, a Pani/Pan jako klient sklepu, b臋dziecie mogli si臋 z nimi szybko zapozna膰.